Adlyde Antonymer


Adlyde Antonymer Verbum form

  • adlyde, overensstemmelse, observere, respekt, opfylde, er i overensstemmelse med.
  • adlyde, trodse, ignorere, oprør, se bort fra, overtræder.

Adlyde Synonymer